Grupul nostru

Admin IB Solutions

 
Admin IB Solutions este o rețea cheie de companii distribuite strategic, care garantează servicii esențiale pentru fiecare ramură de piață: logistică și transporturi, construcții, agricultură, industrie, servicii pentru persoane sau asistență internă, servicii în sectorul hotelier și de croazieră.
Image

Orizont Recruiting

Orizont Recruiting este o agenție de selecție, recrutare, formare, administrare a resurselor umane și a serviciilor, de suport şi sprijin pentru start-up-urile italiene și străine, fondată pentru a oferi pieței muncii un singur interlocutor care să ofere nevoilor specifice ale companiilor, soluţii date de experți.
Image

Orizont Jobs

Orizont Jobs este o agenție de muncă temporară. Este un partener exclusiv pentru fiecare companie care caută lucrători sezonieri. JO ajută clienții să se concentreze asupra activității sale principale, căutând noi oportunități de piață și consolidând poziția sa cu resursele umane în leasing, folosind forţa sa de muncă in manieră nelimitată, flexibilă, expertă și precisă.
Image

In-Trade Comercial Transport

In-Trade Comercial Transport este podul dintre Italia și România pentru realimentarea rapidă a sistemului dvs. comercial. Servicii săptamânale de transport de produse proaspete, congelate, conservate și uscate, mărfuri pe paleți, lemn și derivați, fier și materii prime în general.
Image

In-Trade Balkani

In-Trade Balkani este o companie de import, transport și distribuție de produse alimentare italiene și vinuri de excelență. Prin marca "Italo's" - creată de Grupul IN-TRADE - comercializează și distribuie pe întreg teritoriul bulgar direct de la producătorii italieni care sunt recunoscuți pentru calitatea celor mai bune alimente tradiționale din Italia și din întreaga lume.
logo

Str. Episcop Nicolae Ivan 5-7, ap. 1
Cluj-Napoca, Romania
+40 749.077.918
+40 751.056.491
info@adminibsolutions.com